Благодарствено писмо от Бългаската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Благодарствено писмо от Бългаската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Колектива на„МБАЛ-Благоевград” АД гр.Благоевград
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ПАНДЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАСКОВА, УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,

Искам да изразя моята и на членове на БАПЗГ-РК-Перник най-искренна благодарност, за топлото посрещане и ползотворната срещапроведена на 27.06.2014г. с Ръководството и колектива на „МБАЛ-Благоевград” АД, гр.Благоевград.

С пожелание за по нататъчна ползотворна съвместна дейност наПрофесионалистите по Здравни грижи (БАПЗГ) от Благоевградска и Пернишка област.

С уважение,
ПРЕДСЕДАТЕЛна УС на БАПЗГ-РК-Перник:
м.с.Магдалена Иванова

Дата: 01.07.2014г.гр.Перник