Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

Началник отделение:
д-р Росен Крумов Стойчев

Лекар анестезиолог:
д-р Матей Асенов Матеев
д-р Кипка Любенова Чалъкова
д-р Илиана Борисова Асенова
д-р Ели Иванова Марценкова
д-р Пламен Илиев Бауренски
д-р Алексанър Вакашински

Лекар - ординатор:
д-р Борислав Маринов Стоянчов

Лекар – специализант:
д-р Стефан Димитров Деничин
д-р Кристияна Богданова
д-р Емил Мирчев Драгаданев

Старша мед. сестра:
Мария Пламенова Захариева

Телефони:
073/ 82 92 389 – Началник ОАРИЛ
073/ 82 92 320 – Лекарски кабинет
073/ 82 92 347 - Сестри

ОАРИЛ е едно от водещите звена  в МБАЛ "Благоевград" АД и има за цел да осигури 24 часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по анестезиология и интензивно лечение.
ОАРИЛ разполага със съвременна апаратура за анестезия, аналгезия, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние. Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.
Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на, пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Структура
В отделението са оформени 2 сектора:
• сектор „Анестезиология”
• сектор „Интензивно лечение”

Сектор „Анестезиология” обезпечава обезболяване в областта на неврохирургия, ортопедия и травматология, обща хирургия, АГО, УНГ, урологични , офтамологични лечебно-диагностични инвазивни процедури. Всеки пациент, на който предстои операция или инвазивна диагностична интервенция преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и ранна подготовка, извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти. Използват се всички съвременни анестезиологични техники в зависимост от вида и обекта на оперативните интервенции. Разполага със съвременна анестезиологична апаратура за мониторинг, отговаряща на националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение.

Сектор „Интензивно лечение” осъществява лечение и контрол при всички пациенти с ежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.
Интензивното лечение се състои от 3 неразривно свързани компонента:
• мониторинг при интензивно лечение
• КПР
• Интензивно лечение

Дейности
• Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции.
• Дихателна реанимация.
• КПР.
• Продължително парентерално хранене.
• Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния.
• Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия.
• Анастезия – всички видове.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА ОАРИЛ ОТДЕЛЕНИЕ

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
129Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 
  
130Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 
  
154Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 
  
155Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 
  
291Токсоалергични реакции при лица над 18г. 
  
292Токсоалергични реакции при лица под 18г. 
  
293Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години   
294Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години   
295Фалоидно гъбно отравяне