Актуална информация за Коронавирус COVID-19

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г. !

Как да предпазим себе си и околните !

Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения !

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА 2019-nCoV ! За целите на надзора на инфекции, предавани с 2019-nCoV !

Въпроси и отговори за новия коронавирус !

Желаещите да пътуват в Гърция, моля да изтеглят и попълнят бланката с трите си имена на английски език, след което да посетят микробиологична лаборатория за нанясяне на резултата - свали файл.
Информация за резултатите от взетите проби могат да се получат на телефон: 073 82 92 302