Животът в болничното отделение

МБАЛ-Благоевград

Денят в болницата започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат извършени в отделенията.
Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна.
Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на личния Ви лекар.

Пушенето в сградата на болницата е забранено.

Храната се сервира в отделенията, приблизително в следните часове:
- закуска - 7:30 ч.;
- обяд - 12:00 ч.;
- вечеря - 18:00 ч.

Политиката на болницата е да ограничава внасянето на хранителни продукти отвън, поради хигиенни и здравни съображения. Ако искате да внесете хранителни продукти, моля, първо се консултирайте с медицинския персонал.

Болницата е затрупана с извънредно голямо количество пране, затова помолете роднини или приятели да Ви помогнат с прането на Вашите лични дрехи.

Време за посещение: то е регламентирано, но е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.