Хирургично отделение

Началник отделение:
д-р Димитър Георгиев Димитров

Лекар хирург:
д-р Георги Иванов Икономов
д-р Николай Маринов Нешев
д-р Иво Исидоров Копанаров
д-р Александър Асенов Соколов 

Лекар:
д-р Ирена Аниславова Николова

Старша мед. сестра:
Красимира Крумова Киркова

Телефони:
073/82 92 349 - операционна
073/82 92 321 - манипулационна

Структура
Отделението разполага с 20 легла.

Цели и задачи
Хирургично отделение оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. Гарантира денонощна хирургична  помощ  на  всички   нуждаещи  се  пациенти. На пациентите е осигурено 24-часово наблюдение от лекар специалист по хирургия.
Хирургично отделение е призната база за следдипломна квалификация на лекарите хирурзи.

Лечебно-диагностична дейност
Разполага с ендоскопска апаратура.
В Отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на: стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни и неврохирургични травми и заболявания, гнойносептични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции, изгаряния до 5 % без пластика.
В отделението работят 9 лекари, от които 7 със специалност по Хирургия. Броят на медицинските сестри е 9, като 2 от тях са операционни сестри. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Хирургичните консултативни прегледи се осъществяват в хирургично-консултативния кабинет, ежедневно от 8.00 до 12.30 ч.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип

31

33

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

 

 

 

156Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години   
157Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години   
158Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години   
159Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години   
160Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години   
161Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години   
162Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години   
163Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години   
164Оперативни процедури върху апендикса   
165Хирургични интервенции за затваряне на стома   
166Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство   
167Оперативни процедури при хернии   
168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   
169Конвенционална холецистектомия   
170Лапароскопска холецистектомия   
171Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища   
173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест   
175Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност   
176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години   
     
178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции   
179Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0   
*180Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия   
181Оперативно лечение при остър перитонит   
182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси   
183Консервативно лечение при остри коремни заболявания   

184

184.1

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани

 

 

 

185Лечение на тумори на кожата и лигавиците – злокачествени новообразувания   
194Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити   
     
199Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение   
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми   
203Хирургично лечение при травма на главата   
205Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции   
214.2Спешни състояния в гръдната хирургия   
280Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 на сто от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности   
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)