Гастроентерологично отделение

Гастроентерологично отделение МБАЛ-Благоевград


Началник отделение:
Д-р Румен Веселинов Петков

Старши лекар:
Д-р Мустафа Асанов Узунов

Лекар гастроентеролог:
Д-р Адиле Селимова Чаушева 
Д-р Фелдизе Усаинова Бъзкова
Д-р Мартина К. Пехливанова-Даутева


Старша мед. сестра:
Йорданка Смиленова Иванова 

Телефони:
073/ 82 92 352


В отделението се лекуват пациенти със заболявания на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, жлъчен мехур, панкреас, черен дроб. Пациентите се приемат за диагностика и лечение по клинични пътеки по договор с НЗОК. Работата в отделението е съобразена с най-съвременните методи за диагностика и лечение на ГЕ заболявания. Извършват се ендоскопски диагностични и терапевтични процедури – гастроскопия, колоноскопия с вземане на биопсия за точна хистологична диагноза и ехография на коремни органи. Апаратура: Използва се апаратура на Pentax – видеогастроскоп и видеоколоноскоп и Olympus – фиброгастроскоп и фиброколоноскоп. Ехографската апаратура е на фирма Toshiba.КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
 26Заболявания на горния гастроинтестинален тракт   
 27Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност   
 28Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт   
 29Болест на Крон и улцерозен колит    
 30Заболявания на тънкото и дебелото черво    
 31Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт   
 33Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума   
 34Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)   
 36Хронични чернодробни заболявания