Неврологично отделение

Началник отделение:
д-р Спаска Олегова Георгиева-Жостова

Лекар:
д-р Антония Невенова Иванова
д-р Мустафа Асанов Узунов

Лекар невролог:
д-р Фатме Меджетилова Фърговска
д-р Айше Мехмедова Лапантова-Зайденова

Старша мед. сестра:
Меглена Живкова Велкова
 
Телефони:
073/ 82 92 382
073/ 82 92 353

Структура
Отделението разполага с:
* Приемно-консултативен кабинет по неврология и електрофизиология;
* Стационар с 25 легла , от които 4 в Интензивен сектор.
 
Задачи
Първични и вторични неврологични прегледи, решаване на трудовоекспертни проблеми. Диагностика, лечение и качествени грижи от медицинските специалисти на заболявания на централната и периферната нервна система. Спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообръщение.

Диагностично-лечебни подходи
Приемно-консултативният кабинет консултира и хоспитализира пациенти всеки работен ден от 8.30 до 14.00 часа. В Неврологично отделение се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието.

В отделението работят лекари невролози с придобита специалност и курсове за следдипломна квалификация. Спазва се екипния принцип на работа, поддържат се връзки с водещи специалисти от републиканските центрове.

Електрофизиологичният   кабинет   е   оборудван   с апарати за ЕЕГ и ЕМГ и доплерова сонография.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
1Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 
  
2Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза   
3Паренхимен мозъчен кръвоизлив   
4Субарахноиден кръвоизлив   
5Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин   
7Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми   
8Диабетна полиневропатия   
15Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък   
17Мултипленна склероза   
18Епилепсия и епилептични пристъпи   
19Епилептичен статус 
  
21Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години   
22Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години   
23Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация   
24Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация   
25Паркинсонова болест   
*116.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден   
116.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни   
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми