Изписване

МБАЛ-Благоевград

Когато сте готови да напуснете нашите грижи, ще Ви бъде казано предварително от лекуващия лекар и той ще Ви даде цялата необходима информация.
Болничният лекар ще напише разяснение (епикриза) за личния Ви лекар за лечението, което Ви е проведено.

Когато напускате отделението проверете дали имате:
- рецепта за лекарствата, които са Ви изписани;
- всички медицински уверения, от които се нуждаете;
- датите и времето на всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насочени такива;
- дрехи за пътуване;
- някой, който да Ви откара у дома.

Моля, не взимайте със себе си никакво болнично имущество!
Ние имаме нужда от него за друг пациент!


Подаръци за персонала
Не се допуска персоналът на лечебното заведение да приема парични дарения.

Помощ за болницата
Ръководството на болницата има грижата за подобряване условията на обслужване, обзавеждане и повече удобства, които не могат да се заплатят с разполагаеми средства или заеми. Дарения от всякакъв размер са винаги добре дошли. Ако искате да научите повече, моля, свържете се с Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Благодарение на даренията ръководството на болницата може да закупи допълнително съоръжения и апарати, които не могат да бъдат покрити от държавни фондове за финансиране.