Консултативно - диагностичен блок

Консултативно - диагностичен блок включва:
 
А/ Приемно-консултативни кабинети
хирургичен, ортопедотравматологичен, неврохирургичен, урологичен, терапевтичен, кардиологичен, неврологичен, гастроентерологичен, педиатричен,  гинекологичен, оториноларингологичен , офталмологичен, нефрологичен, инфекциозен и анестезиологичен

Б/ Медикодиагностични лаборатории:
- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
- Патологоанатомично отделение
- Отделение Съдебна медицина

В/ Отделения и кабинети за диагностика:
- Рентгеново отделение
- Кабинет за ендоскопска диагностика в Гастроентерологично отделение
- Кабинет за функционална неврологична диагностика в Неврологично отделение
- Кабинет за кардиологична диагностика в Кардиологично отделение

Г/ Отделения и центрове без легла:
- Спешно приемно отделение
- Отделение за трансфузионна хематология  
- Отделение по физиотерапия и рехабилитация

ТЕЛК - първи състав
ТЕЛК - втори състав