Новини

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на консолидирания отчет за 2024 г.

Избор на регистриран одитор
04/16/2024 - 14:50 | Коментари: 0

Уведомление

01/30/2024 - 18:58 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

01/30/2024 - 18:45 | Коментари: 0

Бизнес програма за дейността на "МБАЛ-Благоевград" АД за 2022-2024 г.

12/04/2023 - 14:28 | Коментари: 0

Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД - списък на допуснатите кандидати

11/20/2023 - 14:20 | Коментари: 0

Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД

11/03/2023 - 09:44 | Коментари: 0

"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекари

"МБАЛ – Благоевград" АД, гр. Благоевград, СПЕШНО търси да назначи лекари
08/29/2023 - 19:26 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД
05/16/2023 - 18:11 | Коментари: 0

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на консолидирания отчет за 2023 г.

04/14/2023 - 17:19 | Коментари: 0

Настъпили структурни промени в „МБАЛ – Благоевград“ АД

04/03/2023 - 15:43 | Коментари: 0

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания отчет за 2023 год.

03/14/2023 - 13:54 | Коментари: 0

Информация за новосъздадения Здравно консултативен център в "МБАЛ - Благоевград" АД

Здравно консултативен център "МБАЛ - Благоевград" АД
02/24/2023 - 20:10 | Коментари: 0

"Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД, Ви кани да представите Вашата оферта за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на дружеството

02/03/2023 - 12:04 | Коментари: 0

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" ЕАД

01/11/2023 - 10:01 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

Свободни места за лекари-специализанти
12/02/2022 - 17:03 | Коментари: 0

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД търси да назначи медицински сестри

търси да назначи медицински сестри
11/05/2022 - 09:19 | Коментари: 0

Покана за представяне на оферти

представяне на оферти
06/24/2022 - 22:55 | Коментари: 0

Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за определянето на наематели на 9 кв.м. предназначени за монтиране на вендинг автомати

04/14/2022 - 15:33 | Коментари: 0

Обявление на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни – материални активи „МБАЛ - Благоевград” АД

04/14/2022 - 15:25 | Коментари: 0

МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти

обявява свободни места за набиране на специализанти
01/11/2022 - 15:36 | Коментари: 0

Страници