Новини

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

05/16/2023 - 18:11 | Коментари: 0

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на консолидирания отчет за 2023 г.

04/14/2023 - 17:19 | Коментари: 0

Настъпили структурни промени в „МБАЛ – Благоевград“ АД

04/03/2023 - 15:43 | Коментари: 0

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания отчет за 2023 год.

03/14/2023 - 13:54 | Коментари: 0

Информация за новосъздадения Здравно консултативен център в "МБАЛ - Благоевград" АД

Здравно консултативен център "МБАЛ - Благоевград" АД
02/24/2023 - 20:10 | Коментари: 0

"Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД, Ви кани да представите Вашата оферта за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на дружеството

02/03/2023 - 12:04 | Коментари: 0

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" ЕАД

01/11/2023 - 10:01 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

12/02/2022 - 17:03 | Коментари: 0

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД търси да назначи медицински сестри

11/05/2022 - 09:19 | Коментари: 0

Покана за представяне на оферти

06/24/2022 - 22:55 | Коментари: 0

Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за определянето на наематели на 9 кв.м. предназначени за монтиране на вендинг автомати

04/14/2022 - 15:33 | Коментари: 0

Обявление на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни – материални активи „МБАЛ - Благоевград” АД

04/14/2022 - 15:25 | Коментари: 0

МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти

01/11/2022 - 15:36 | Коментари: 0

МБАЛ - Благоевград АД обявява свободни места за набиране на специализанти за придобиване на клинична специалност на места финансирани от държавата за 2022г.

10/11/2021 - 11:46 | Коментари: 0

Предложение до РЗИ-Благоевград за места финансирани от държавата по клинични специалности за 2022г.

, ,
10/11/2021 - 11:12 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

 Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД
10/11/2021 - 11:07 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД
04/06/2021 - 15:59 | Коментари: 0

О Б Я В А

05/28/2020 - 16:14 | Коментари: 0

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

05/28/2020 - 16:09 | Коментари: 0

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД
04/23/2020 - 15:05 | Коментари: 0

Страници