Отделение по съдебна медицина

Началник отделение:
д-р Камен Димитров АврамовЛекар:

д-р Яни Момчилов Златин

Телефони:
073/ 82 92 361
073/ 82 92 371

Структура
• Амбулаторно-консултативен кабинет;
• Секционна зала с хладилна камера;
• Хистологична лаборатория.
Задачи
• Изучаване и разработване на медико-биологични въпроси, възникващи в работата на органите на правораздаването - следствие, съд, прокуратура и МВР при разследването и съдебното разглеждане на наказателни и граждански дела;
• Разработване на деонтологично-правните въпроси в медицинската практика.

Диагностични подходи
• Съдебно-медицински аутопсии;
• Хистологични изследвания на органни части и биологични материали;
• Изготвяне на съдебно-медицински експертизи по материали от следствени и съдебни дела.


В отделението се извършват прегледи, освидетелствания и експертизи на живи лица за установяване на медико-биологичните показатели на телесните повреди; причинна връзка между престъпното деяние и налична телесна повреда; здравословно състояние, загуба на работоспособност във връзка с телесна повреда; полово състояние и полови проявления; медицинска идентификация; престорени заболявания и самоувреждания, опиване с алкохол, безпомощност и др.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип