Патологоанатомично отделение

Началник отделение:
д-р Борислав Кирилов Христов

Телефони:
073/ 82 92 348
073/ 82 92 346

Обособени звена
• Хистологична лаборатория;
• Цитологична лаборатория;
• Аутопсионна зала с двама секционни санитари;
• Хистотека - помещение за съхраняване на парафинови блокчета от биопсиите и за съхраняване на подготвените от тях хистологични препарати.

Диагностична дейност

В отделението се обработват хирургични и инструментални биопсии.
Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхобелодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания.
Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и белодробни заболявания.

Отделението   разполага   с   микротом,   замразяващ   микротом, термостат и хистокинет, микроскопи.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип