Благодарствено писмо от Мара Стоянова Папровка към Кардиологично отделение

Мара Стоянова Папровка

Благодарствено писмо от Мара Стоянова Папровка към Кардиологично отделение