Днес се сключи договор за доставка на нова апаратура в Урологично отделение

Днес 04.09.2014г. се сключи договор за    доставка на нова апаратура за Урологично отделение на „МБАЛ – Благоевград” АД.Фирмата доставчик на апаратурата е „Кинди – Мед” ЕООД гр. София, като доставката включва : „Мултифункционален холмиум лазер – предназначение : ендоскопска, мининвазивна лазерна хирургия с прeцизно и контролирано изрязване и аблация в областта на урологията, в т. ч. третиране на тумори на пикочничния мехур, уретерите и бъбрека и флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба, доброкачествена хиперплазия на простата (HoLEP, HoLAP, HoLRP, BNI; TUIP), високоефективна лазерна литотрипсия.             - „Флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба” - предназначение: многофункционален флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба за диагностични и терапевтични лазерни апликации.