Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на консолидирания отчет за 2024 г.

Избор на регистриран одитор