Настъпили структурни промени в „МБАЛ – Благоевград“ АД

ДО
………………………….
…………………………
………………………….

Относно: настъпили структурни промени в „МБАЛ – Благоевград“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че поради настъпили структурни промени считано от 01.04.2023 г. очно отделение на МБАЛ – Благоевград АД е закрито.

С уважение,
д-р Огнян Митев
Изпълнителен директор