О Б Я В А

МБАЛ-Благоевград търси да назначи лекар

"Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД търси да назначи лекар с призната специалност по "педиатри" в Детско отделение, както и лекари желаещи да бъдат зачислени за придобиване на специалност по педиатрия.

Необходими документи за педиатрите:

-Заявление в свободен текст;
-Диплома за завършено висше-медицинско образование по медицина и придобита специалност по педиатрия;
-Автобиография – европейски формат
-Удостоверение за членство в РК на БЛС – оригинал;
-Трудова книжка.

Допълнителна информация: тел.073/82-92-335 или 0879 535225 - правен консултант

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ
Изпълнителен Директор