Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от ЕБОЛА вирусна инфекция

От този линк -> http://dox.bg/files/dw?a=845220c0b8 може да свалите файл-а за това какви мерки трябва да се вземат при пациент със съмнение на ЕБОЛА: - основните стъпки и поведение при идентифицирането на такъв пациент;- какво трябва да бъде поведението на медицинския персонал за специализирана медицинска и извънболнична помощ:- основните предпазни мерки при инфекция, предавани по контактен или капков път;(Настаняване на пацинтите; Лични предпазни средства; Оборудване за грижа на пациентите; Съображения при грижа за пациентите; Процедури генериращи аерозолите(ПГА); Хигиена на ръцете; Декоптаминация при съмнение или доказан случай на ЕБОЛА вирусна инфекция; Безопасна инжекционна техника; Времетраене на предзните мерки за контрол; Мониторинг и управление на потенциално изложен на опасност персонал и други.