Неонатологично отделение

Началник отделение:
д-р Райна Йонкова Калпазанова

Лекар:
д-р Илиана Благоева Тасева
д-р Цветелина Димитрова Коюмджийска
д-р Емилена Жостова - Симеонова

Лекар педиатър:
д-р Стоян Методиев Кръстев

Лекар неонатолог:
д-р Цветана Ангелова Динкова

Старша мед. сестра:
Здравка Илиева

Телефони:
073/ 82 92 350

Структура
Стационар - 22 легла, от които в: 
- Интензивен сектор за новородени - 6 легла 
- Сектор за новородени деца - 16 легла 

Дейност
Неонатологично отделение при МБАЛ "Благоевград" АД съобразно медицинския стандарт по Неонатология отговаря на II-ро ниво с основни дейности:
- рутинни грижи
- специални грижи за новородени
- интензивни грижи I-во ниво
Интензивните легла са оборудвани съгласно стандарта за интензивно лечение т.е. наличие на:
- интензивни кувьози /транспортен кувьоз/
- респиратор
- перфузор /система за постоянна венозна инфузия/
- система за подаване на овлажнен кислород
- неонатални монитори /за проследяване на жизнените показатели/
Отделението разполага още с лампа за фототерапия, осъществяват се трансфонтанелни и ехокардиографски изследвания от педиатър с необходимата квалификация. Осигурен е денонощен прием на рисково новородени от цялата област.

В Неонатологично отделение работят 5-ма лекари от които 3-ма лекари със специалност "Педиатрия" и 1 от тях със специалност "Неонатология".
Новородените се обслужват от 11 медицински сестри и акушерки.

Отделението е осигурено с 24-часово дежурство от лекар-педиатър и екип медицински специалисти.

 


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС НА НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
 268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г   
 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест   
 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест   
 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест   
 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест   
 275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест   
 279 Грижи за здраво новородено дете