Спешно отделение

Началник отделение:
д-р Александър Йорданов Костов

Лекар:
д-р Росица Димитрова Пенкова
д-р Христо Георгиев Атанасов

д-р Рая Величкова Илиева
д-р Димитрина Иванова Огнянска

Старша мед. Сестра:
Величка Иванова Младенова

Телефони:
Нач.отделение: 073 / 82 92 306
Манипулационна: 073 / 82 92 369
Транспортно звено: 073 / 82 92 362

Отделението по спешна медицина към МБАЛ "Благоевград" АД, гр. Благоевград се намира на партерния етаж в корпус поликлиника. Създадено е на 1 февруари 2007 г. и функционира денонощно. То е специализирана структура, в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние. Отделението разполага с отлична материална база и апаратура за възстановяване, поддържане и мониториране на основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане), както и с възможност за осъщестяване на ехографски диагностатични процедури.

Осигурен е непрекъснат 24 часов прием на пациенти. Спешно отделение разполага с легла за диагностично изясняване и наблюдение на пациенти до 24 часа от постъпването им.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС