Вътрешно отделение

Началник отделение:
д-р Румен Борисов Кондев

Лекар клинична хематология:
д-р Весела Петрова Попова Чолакова

Лекар-вътрешни болести:
д-р Чавдар Георгиев Михайлов

Лекар ендокринолог:
д-р Маргарита Георгиева  Темелкова
д-р Бойка И.Харизанова-Кипрова

Старша мед. сестра:
Христина Йорданова Риндакова

Телефони:
073/ 82 92 З09
073/ 82 92 326

Структура
Отделението разполага с 30 легла, от които:
- 4 Интензивни.
- 10 в Пулмологичен сектор – диагностика и лечение на остри и хронични белодробни заболявания.
- 4 в Алергологичен сектор – диагностика и лечение на алергични заболявания и тестуване.
- 4 в Ендокринологичен сектор – диагностика и лечение на Захарен диабет.
- 4 в Нефрологичен сектор

Отделението разполага със:
1. Спирометър за функционално изследване на дишането.
2. Глюкомер – за спешно изследване на кръвната захар
На пациентите е осигурено 24-часово наблюдение от дежурен лекар.

При необходимост се извършват консултации със специалисти от други профили.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС
 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
61Остър и обострен хроничен пиелонефрит   
66Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години   
68Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години   
90Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация   
91Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст   
92Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст   
     
     
99Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години   
     
104Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години