Октомври 2012

Снежана АНГЕЛОВА: В спешно отделение и хирургия при МБАЛ - Благоевград срещнахме ...

доктори на хирургично отделение

СН. АНГЕЛОВА: В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ И ХИРУРГИЯ ПРИ МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД СРЕЩНАХМЕ ЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, БЛАГОДАРЯ ИМ!