Февруари 2023

Информация за новосъздадения Здравно консултативен център в "МБАЛ - Благоевград" АД

Здравно консултативен център "МБАЛ - Благоевград" АД

Лого
 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД

   гр.Благоевград, ул.„Славянска” № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

 

В "МБАЛ –Благоевград" АД се осигурява комплексно обслужване за бременни жени и деца в здравно - консултативен Център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030)