Платени услуги извършвани в "МБАЛ - Благоевград" АД

Платени услуги извършвани в "МБАЛ - Благоевград" АД

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД  гр.Благоевград,
ул. "Славянска" № 60,тел.073/82-92-329; факс:073/88-41-29

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: д-р Огнян Стефанов Митев

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ
1.    Копие на История на заболяването до съдебните власти – 20 лв.
2.    Удостоверение до съдебните власти – 10 лв.
3.    Удостоверение за социално заведение – 10 лв.
4.    Удостоверение за психологическа пригодност за охранителна дейност – 35 лв.
5.    Удостоверения до застрахователни дружества – 5 лв.
6.    Удостоверения за кадрови войници – 5 лв.
7.    Медицинско за студенти и ученици – 5 лв.
8.    Медицинско за работа – 5 лв.
9.    Медицинско за работа в чужбина – 5 лв.
10.    Медицинско за брак и шофьори – 5 лв.
11.    Свидетелство за оръжие и охрана и ЗЗКИ – 20 лв.
12.    Издаване на епикриза дубликат – 10 лв.
13.    Издаване на болничен лист дубликат до 5 год.  назад – 10 лв.
14.    Издаване на болничен лист дубликат над 5 год. назад – 20 лв.
15.    Служебна бележка до Бюрото по труда, Социални грижи – 5 лв.
16.    Документи за ТЕЛК – 10 лв.  

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ОБЩО ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
1.    Амбулаторен първичен преглед – 20 лв.
2.    Амбулаторен вторичен преглед -15 лв.
3.    Преглед в дома на пациента: 
      3.1.    с транспорта на пациента – 25 лв.
      3.2.    с транспорт на „МБАЛ - Благоевград” АД – 30 лв.
4.    Консултация с друг специалист – 15 лв.
5.    Инжекции :
      5.1.    мускулна – 5 лв.
      5.2.    подкожна – 5 лв.
      5.3.    венозна – 10 лв.
6.   Парентерални инфузии:
      6.1. до 30 минути – 10 лв.
      6.2.    над 30 минути – 20 лв.
7.   Интрадермални, скарификационни, конюктивални тестове
      7.1. с консумативи на пациент -3 лв.
      7.2. с консумативи на болницата 5 лв.
8.    Стомашна промивка – 10 лв.
9.    Чревна клизма – 10 лв.
10.   Поставяне на абокат - 6 лв.
11.   Смяна на постоянен катетър – 10 лв.
12.   Въвеждане на уретрален катетър – 10 лв.
13.   Превръзка на рана /без консуматив/:
       13.1.с дренаж – 15 лв.
       13.2.без дренаж – 10 лв.
14.   Отстраняване на хирургични шевове – 10 лв.
15.   Хирургичен шев на меки тъкани – 10 лв.
16.   Вторичен шев на  гранулираща рана – 10 лв.
17.   Екстракционна обработка на рана – 25 лв.
18.   Легло за придружители на ден(без храна) – 7 лв.
19.   Легло за придружител на ден с храна по болнично меню -10 лв.
20.   Леглоден в терапевтично отделение:
       20.2.    в обикновена стая – 60 лв. 25.2.във ВИП стая -80 лв.
21.   Леглоден в  отделение с  хирургичен профил:
       21.1. в обикновена стая – 60 лв.
       21.2.във ВИП стая – 80 лв.
22.   Леглоден в интензивен сектор – 105 лв.
23.   По избор на индивидуален сестрински пост – 50 лв. за 24 часа.
24.   Транспорт на болен по желание  в рамките на града – 15 лв.
25.   Транспорт на болен по желание до гр. София без лекар – 100 лв.
26.   Транспорт на болен по желание до гр.София с лекар – 150 лв.
27.   Транспорт до областта – за 1 км. – 1,00 лв.